Kurs: Konflikthåndtering i arbeidslivet

Håndtering av personkonflikter, uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering.

Sted: Umbria, Italia

Her kan du kombinere det nyttige – opplæring i konflikthåndtering med ledende norske fagfolk, med det hyggelige – opphold på italiensk bondegård med kortreist mat og drikke i idylliske omgivelser.

Og har du ikke har fått nok av Italia i løpet av kurset, kan du jo tilbringe en langhelg i Roma eller rett og slett blir værende noen dager i Umbria.

Dette kurset egner seg svært godt for virksomheter som ønsker felles opplæring i et nødvendig emne kombinert med aktiviteter som bidrar til økt forståelse og bedre samarbeid.

 

Innhold

Vanskelige personalsaker er ressurskrevende. En leder trenger å vite hvordan de vanskelige konfliktsakene skal håndteres; hvem gjør hva når en medarbeider varsler om trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet, og når er nok nok når partene ikke kan enes?

I kjølvannet av #metoo er forventningene til at arbeidsliv og organisasjoner har på plass gode retningslinjer for håndtering av varslingssaken økt. Sammen med erfarne fagfolk vil deltakerne tilegne seg et teoretisk grunnlag og de juridiske prinsippene som gjelder for håndtering av konflikter og varsler om trakassering på arbeidsplassen og i organisasjonsliv.

Gjennom praktiske oppgaver og øvelser blir teori omsatt i praksis. Dette medfører at deltakerne etter endt kurs vil oppleve at de har et verktøy til  bruk både i forebyggende og gjenopprettende arbeid.

Vi vil på dette kurset gå systematisk gjennom hvordan man som leder skal håndtere denne type saker, samt hvordan tillitsvalgte, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste best kan ivareta sine roller i disse sakene.

Kurset vil hele tiden veksle mellom teori og praktiske øvelser. Med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven og relevante rettsavgjørelser tar vi for oss prinsippene for en forsvarlig og god håndtering av saker som omhandler konflikter og / eller trakassering. Det sentrale og gjennomgående vil være konflikter i arbeidsforhold, men også konflikter eller uønsket oppmerksomhet i organisasjoner vil få plass i kurset.

 

Målgruppe

Kurset passer for arbeidsgivere og ledere i privat og offentlig sektor, personal- og HR-medarbeidere, HMS-rådgivere og bedriftshelsepersonell, inspektører i arbeidstilsynet, hovedverneombud, tillitsvalgte og eksterne konsulenter.

 

Gjennomføring

Kurset går over tre dager. I tillegg bør man beregne en reisedag for ankomst og avreise. Det er anledning til å delta i felles transport fra Roma Fiumicino airport.

Kurset har begrenset antall deltakere, noe som både innbyr til aktiv deltakelse og garanterer for stort læringsutbytte. Det blir anledning til å diskutere egne erfaringer og legge fram egne saker til felles diskusjon. Det er også anledning til i forkant av kurset å sende inn eksempler på problemstillinger man ønsker behandlet i løpet av oppholdet.

Sagt om kurset i 2017:

Utrolig lærerike dager! Å få komme til vakre Umbria, fjernt fra jobb og hverdagsliv, bidro til et godt utbytte av kurset i konflikthåndtering.
Det å få jobbe tett med to så dyktige forelesere og veiledere i en liten gruppe var effektiv læring innenfor et vanskelig og omfattende tema.
Anbefales! 

(Kjersti Winther, HR-leder)

 

Pris og annen praktisk informasjon

Pris per person i enkeltrom: Kursavgift ca 9.900 kroner  (avhenger av gruppens størrelse) (+ Opphold og måltider 415 € betales til Elena v/San Giovanni al Monte i løpet av oppholdet).

Rabatt når to personer reiser sammen og bor i dobbeltrom: Opphold og måltider 315  betales til Elena v/San Giovanni al Monte i løpet av oppholdet.

Get-toghether med vinkurs inkludert i kursavgiften.

Andel av fellestransport tur/retur flyplass kr 850 per person.

Flyreise er ikke inkludert og bestilles av deltakeren. Dersom du skal delta i fellestransporten, bør du avklare egnet ankomsttid med oss. Det er flere muligheter – for eksempel SAS, Norwegian eller Lufthansa.

Stedet for kurs og bolig: San Giovanni al Monte

Påmeldingsfrist snarest. Kurset forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte.

 

Kort presentasjon av kursholderne

Eli Rongved er spesialist i psykomotorisk fysioterapi og HMS-rådgiver fra Melbu. Hun har ledet flere fagutviklingsprosjekt innen helse, miljø og sikkerhet (Skikk & HAVbruk, I bevegelse mot belastning, Arbeidsliv på åpen scene, m.fl.).

Hun er medforfatter av flere bøker blant andre ”Bevegelse, liv og forandring” og Innovations in the Reflecting Process. Hun har lang erfaring i å undervise og lede bevegelsesgrupper.

Eli har samarbeidet med Kjersti om å utvikle ”forumspill” som arbeidsmetode i HMS-arbeid i Norge. Eli er sertifisert Faktaundersøker for håndtering av påstand om mobbing og trakassering. www.forumspill.no

Kjersti Oddvarsdatter Sæther driver Umbriakurs og TreniToscana. Hun er spesialist i arbeidsmedisin og jobber til vanlig som bedriftsoverlege i Forsvarets bedriftshelsetjeneste med base i Harstad.

Hun har lang erfaring som rådgiver for ledere og arbeidstakere i problemstillinger vedrørende arbeidsmiljø, helse og lovverk. Kjersti er sertifisert Faktaundersøker for håndtering av påstand om mobbing og trakassering.

Hun har samarbeidet med Eli Rongved om utvikling av metoden ”forumspill” for håndtering av konflikter i arbeidsmiljø.

 

Stikkord for kurset:

  • Personkonflikter – årsaker og utviklingsforløp
  • Arbeidsmiljølovens grenser med særlig vekt på personkonflikter og trakassering
  • Juridiske roller på arbeidsplassen med vekt på arbeidsgivers styringsrett (og arbeidstaker resignasjonsplikt)
  • Juridiske prinsipper for saksbehandling
  • Prosedyrer og retningslinjer
  • Arbeidsgivers handlingsrom
  • Praktisk tilnærming med utprøving av alternative handlingsmåter

 

Program: 

Detaljert program og ytterligere praktisk informasjon fås ved henvendelse til arrangøren.